نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/22 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/22 سه شنبه ساعت 14:33:32 روز ۱۴۰۰/۴/۱ یک تیر هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

242,690 دلار 282,659 یورو
242,940 بالاترین قیمت دلار 241,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,240 پوند 66,719 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,409 لیر 38,309 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
221,409 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post