نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/20 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/20 یکشنبه ساعت 14:31:53 روز ۱۴۰۰/۳/۳۰ سی خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

237,870 دلار 281,210 یورو
238,140 بالاترین قیمت دلار 234,690 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
332,930 پوند 64,750 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,200 لیر 37,543 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
220,443 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post