نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/19 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/19 شنبه ساعت 14:33:19 روز ۱۴۰۰/۳/۲۹ بیست و نه خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

236,490 دلار 285,410 یورو
244,640 بالاترین قیمت دلار 235,990 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
330,440 پوند 64,260 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,000 لیر 36,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,015 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post