نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/15 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/15 سه شنبه ساعت 14:35:30 روز ۱۴۰۰/۳/۲۵ بیست و پنج خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,770 دلار 285,520 یورو
249,050 بالاترین قیمت دلار 239,950 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
343,440 پوند 65,818 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,338 لیر 38,038 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,238 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post