نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/14 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/14 دوشنبه ساعت 14:32:29 روز ۱۴۰۰/۳/۲۴ بیست و چهار خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

239,470 دلار 284,830 یورو
241,050 بالاترین قیمت دلار 238,550 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,030 پوند 65,220 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,502 لیر 38,402 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,802 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post