نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/13 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/13 یکشنبه ساعت 14:36:39 روز ۱۴۰۰/۳/۲۳ بیست و سه خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,370 دلار 285,410 یورو
241,250 بالاترین قیمت دلار 238,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,300 پوند 65,490 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,649 لیر 37,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,999 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post