نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/12 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/12 شنبه ساعت 14:31:15 روز ۱۴۰۰/۳/۲۲ بیست و دو خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

238,260 دلار 278,880 یورو
238,350 بالاترین قیمت دلار 236,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
338,770 پوند 64,810 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,400 لیر 37,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,706 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post