نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/10 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/10 پنجشنبه ساعت 14:31:03 روز ۱۴۰۰/۳/۲۰ بیست خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

240,190 دلار 289,180 یورو
240,450 بالاترین قیمت دلار 239,940 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,800 پوند 65,430 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,200 لیر 38,613 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,913 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post