نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/09 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/09 چهارشنبه ساعت 14:34:11 روز ۱۴۰۰/۳/۱۹ نوزده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

235,840 دلار 287,860 یورو
236,260 بالاترین قیمت دلار 235,440 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
345,800 پوند 65,840 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,759 لیر 38,659 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,659 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post