نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/06 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/06 یکشنبه ساعت 14:40:12 روز ۱۴۰۰/۳/۱۶ شانزده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

234,364 دلار 282,014 یورو
234,350 بالاترین قیمت دلار 233,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,004 پوند 64,654 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,434 لیر 37,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,534 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post