نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/05 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/05 شنبه ساعت 14:32:31 روز ۱۴۰۰/۳/۱۵ پانزده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

235,325 دلار 282,975 یورو
234,350 بالاترین قیمت دلار 233,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,965 پوند 65,615 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,395 لیر 37,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,495 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post