نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/04 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/04 جمعه ساعت 14:31:50 روز ۱۴۰۰/۳/۱۴ چهارده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

235,312 دلار 282,962 یورو
234,350 بالاترین قیمت دلار 233,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,952 پوند 65,602 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,382 لیر 37,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,482 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post