نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/03 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/03 پنجشنبه ساعت 14:32:58 روز ۱۴۰۰/۳/۱۳ سیزده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

234,260 دلار 282,000 یورو
234,350 بالاترین قیمت دلار 233,900 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,190 پوند 64,550 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,500 لیر 37,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,417 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post