نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/02 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/02 چهارشنبه ساعت 14:32:59 روز ۱۴۰۰/۳/۱۲ دوازده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,300 دلار 284,870 یورو
234,360 بالاترین قیمت دلار 228,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
343,140 پوند 65,490 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,742 لیر 37,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,342 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post