نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/01 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/06/01 سه شنبه ساعت 14:34:33 روز ۱۴۰۰/۳/۱۱ یازده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

234,380 دلار 283,810 یورو
238,660 بالاترین قیمت دلار 226,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,300 پوند 65,510 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,411 لیر 37,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,211 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post