نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/31 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/31 دوشنبه ساعت 14:31:43 روز ۱۴۰۰/۳/۱۰ ده خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,960 دلار 282,880 یورو
238,660 بالاترین قیمت دلار 226,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,150 پوند 64,940 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,100 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,669 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post