نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/29 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/29 شنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۳/۸ هشت خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

234,190 دلار 283,910 یورو
234,230 بالاترین قیمت دلار 226,460 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
344,010 پوند 65,430 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,100 لیر 37,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
219,085 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post