نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/27 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/27 پنجشنبه ساعت 14:35:53 روز ۱۴۰۰/۳/۶ شش خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

226,510 دلار 277,480 یورو
226,570 بالاترین قیمت دلار 225,170 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
331,380 پوند 63,310 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,820 لیر 36,920 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
218,520 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post