نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/26 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/26 چهارشنبه ساعت 14:31:45 روز ۱۴۰۰/۳/۵ پنج خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

225,250 دلار 276,174 یورو
225,270 بالاترین قیمت دلار 224,100 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
334,630 پوند 63,720 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,484 لیر 37,584 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post