نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/25 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/25 سه شنبه ساعت 14:31:34 روز ۱۴۰۰/۳/۴ چهار خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

224,350 دلار 274,370 یورو
224,430 بالاترین قیمت دلار 223,150 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
329,830 پوند 62,770 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,400 لیر 36,230 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post