نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/24 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/24 دوشنبه ساعت 14:34:32 روز ۱۴۰۰/۳/۳ سه خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

224,260 دلار 274,470 یورو
225,110 بالاترین قیمت دلار 223,490 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
331,690 پوند 63,310 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,700 لیر 36,901 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post