نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/23 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/23 یکشنبه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۰/۳/۲ دو خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

223,930 دلار 274,120 یورو
223,990 بالاترین قیمت دلار 223,390 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
328,520 پوند 62,630 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,155 لیر 36,655 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post