نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/22 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/22 شنبه ساعت 14:32:18 روز ۱۴۰۰/۳/۱ یک خرداد هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

223,430 دلار 273,740 یورو
223,550 بالاترین قیمت دلار 222,930 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
327,460 پوند 62,430 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,878 لیر 36,378 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,800 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post