نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/20 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/20 پنجشنبه ساعت 14:32:01 روز ۱۴۰۰/۲/۳۰ سی اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

223,030 دلار 271,650 یورو
224,020 بالاترین قیمت دلار 222,930 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
327,640 پوند 62,580 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,400 لیر 36,060 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
215,060 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post