نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/19 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/19 چهارشنبه ساعت 14:33:51 روز ۱۴۰۰/۲/۲۹ بیست و نه اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

222,060 دلار 270,650 یورو
225,380 بالاترین قیمت دلار 222,060 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
325,200 پوند 61,920 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,100 لیر 35,767 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,567 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post