نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/18 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/18 سه شنبه ساعت 14:33:12 روز ۱۴۰۰/۲/۲۸ بیست و هشت اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

225,190 دلار 270,840 یورو
225,280 بالاترین قیمت دلار 222,140 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
332,570 پوند 63,180 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,274 لیر 36,774 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
214,774 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post