نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/15 شنبه ساعت 14:31:29 روز ۱۴۰۰/۲/۲۵ بیست و پنج اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

220,450 دلار 265,500 یورو
223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
325,470 پوند 62,280 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,100 لیر 35,700 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,654 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post