نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/14 جمعه ساعت 14:34:16 روز ۱۴۰۰/۲/۲۴ بیست و چهار اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

216,552 دلار 264,902 یورو
223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
320,232 پوند 61,822 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,022 لیر 35,522 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,522 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post