نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/13 پنجشنبه ساعت 14:31:25 روز ۱۴۰۰/۲/۲۳ بیست و سه اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

216,487 دلار 264,837 یورو
223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
320,167 پوند 61,757 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,957 لیر 35,457 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,457 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post