نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/12 چهارشنبه ساعت 14:31:53 روز ۱۴۰۰/۲/۲۲ بیست و دو اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

220,336 دلار 264,400 یورو
223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
323,290 پوند 61,680 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,300 لیر 35,400 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
211,500 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post