نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/11 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/11 سه شنبه ساعت 14:34:25 روز ۱۴۰۰/۲/۲۱ بیست و یک اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

222,510 دلار 261,980 یورو
223,410 بالاترین قیمت دلار 216,080 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
318,090 پوند 60,700 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,900 لیر 34,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
210,489 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post