نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/10 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/10 دوشنبه ساعت 14:31:19 روز ۱۴۰۰/۲/۲۰ بیست اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

216,580 دلار 255,400 یورو
217,040 بالاترین قیمت دلار 207,190 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
313,730 پوند 60,040 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,083 لیر 34,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,383 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post