نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/09 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/09 یکشنبه ساعت 14:36:50 روز ۱۴۰۰/۲/۱۹ نوزده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

207,220 دلار 250,529 یورو
207,300 بالاترین قیمت دلار 206,370 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
303,630 پوند 58,560 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,100 لیر 33,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,039 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post