نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/08 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/08 شنبه ساعت 14:31:28 روز ۱۴۰۰/۲/۱۸ هجده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

206,400 دلار 250,990 یورو
206,480 بالاترین قیمت دلار 206,370 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
303,150 پوند 58,460 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,100 لیر 33,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,269 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post