نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/06 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/06 پنجشنبه ساعت 14:32:46 روز ۱۴۰۰/۲/۱۶ شانزده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

206,460 دلار 252,687 یورو
206,480 بالاترین قیمت دلار 206,370 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
308,800 پوند 59,820 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,400 لیر 34,200 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,167 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post