نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/04 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/04 سه شنبه ساعت 14:32:15 روز ۱۴۰۰/۲/۱۴ چهارده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

217,310 دلار 258,981 یورو
218,490 بالاترین قیمت دلار 217,260 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
310,031 پوند 61,271 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,081 لیر 34,581 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
222,881 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post