نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/03 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/03 دوشنبه ساعت 14:34:34 روز ۱۴۰۰/۲/۱۳ سیزده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

217,310 دلار 258,620 یورو
218,490 بالاترین قیمت دلار 217,260 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
308,490 پوند 60,940 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
26,600 لیر 34,300 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
223,936 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post