نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/01 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/05/01 شنبه ساعت 14:32:31 روز ۱۴۰۰/۲/۱۱ یازده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

229,330 دلار 276,750 یورو
232,420 بالاترین قیمت دلار 229,260 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
322,550 پوند 63,860 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
27,900 لیر 35,900 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
224,570 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post