نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/30 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/30 جمعه ساعت 14:33:44 روز ۱۴۰۰/۲/۱۰ ده اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,942 دلار 280,322 یورو
232,420 بالاترین قیمت دلار 232,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
331,752 پوند 65,552 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,232 لیر 36,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,832 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post