نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/29 پنجشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/29 پنجشنبه ساعت 14:34:07 روز ۱۴۰۰/۲/۹ نه اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,380 دلار 279,780 یورو
232,420 بالاترین قیمت دلار 232,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
331,730 پوند 65,070 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,900 لیر 36,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,990 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post