نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/28 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/28 چهارشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۰/۲/۸ هشت اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

232,400 دلار 279,780 یورو
232,650 بالاترین قیمت دلار 232,310 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
332,740 پوند 65,540 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,000 لیر 36,800 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,356 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post