نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/27 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/27 سه شنبه ساعت 14:31:46 روز ۱۴۰۰/۲/۷ هفت اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,010 دلار 279,830 یورو
234,090 بالاترین قیمت دلار 232,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
331,700 پوند 65,360 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,800 لیر 36,826 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
225,126 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post