نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/26 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/26 دوشنبه ساعت 14:31:19 روز ۱۴۰۰/۲/۶ شش اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,370 دلار 279,780 یورو
233,390 بالاترین قیمت دلار 233,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
332,000 پوند 66,088 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,400 لیر 37,528 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,978 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post