نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/25 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/25 یکشنبه ساعت 14:32:21 روز ۱۴۰۰/۲/۵ پنج اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,280 دلار 279,730 یورو
233,390 بالاترین قیمت دلار 233,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
335,130 پوند 66,520 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,000 لیر 37,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,650 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post