نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/24 شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/24 شنبه ساعت 14:31:25 روز ۱۴۰۰/۲/۴ چهار اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,320 دلار 279,780 یورو
233,390 بالاترین قیمت دلار 233,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
334,480 پوند 65,900 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
28,400 لیر 37,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,715 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post