نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/23 جمعه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/23 جمعه ساعت 14:33:41 روز ۱۴۰۰/۲/۳ سه اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,602 دلار 279,780 یورو
233,750 بالاترین قیمت دلار 233,280 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
334,472 پوند 66,202 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,202 لیر 37,000 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
232,302 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post