نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/21 چهارشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/21 چهارشنبه ساعت 14:31:59 روز ۱۴۰۰/۲/۱ یک اردیبهشت هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,710 دلار 279,940 یورو
233,750 بالاترین قیمت دلار 233,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
339,590 پوند 66,650 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,500 لیر 38,396 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,996 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post