نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/20 سه شنبه ساعت 14:32:48 روز ۱۴۰۰/۱/۳۱ سی و یک فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

233,650 دلار 279,940 یورو
238,280 بالاترین قیمت دلار 233,640 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
336,160 پوند 65,770 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
29,300 لیر 37,397 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,497 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post