نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/19 دوشنبه ساعت 14:33:00 روز ۱۴۰۰/۱/۳۰ سی فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

238,540 دلار 284,010 یورو
238,860 بالاترین قیمت دلار 238,450 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
341,130 پوند 67,170 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,200 لیر 37,600 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,149 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post