نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه

نرخ قیمت ارز امروز 2021/04/18 یکشنبه ساعت 14:31:36 روز ۱۴۰۰/۱/۲۹ بیست و نه فروردین هزار و چهارصد به شرح جدول زیر مورد داد و ستد واقع شد.

نرخ قیمت زنده ارز

238,860 دلار 283,960 یورو
240,000 بالاترین قیمت دلار 238,750 پایینترین قیمت دلار
0 بالاترین قیمت یورو 0 پایینترین قیمت یورو
342,130 پوند 67,600 درهم
0 بالاترین قیمت پوند 0 پایینترین قیمت پوند
0 بالاترین قیمت درهم 0 پایینترین قیمت درهم
30,695 لیر 38,095 یوان
0 بالاترین قیمت لیر 0 پایینترین قیمت لیر
0 بالاترین قیمت یوان 0 پایینترین قیمت یوان
234,295 ین    
0 بالاترین قیمت ین 0 پایینترین قیمت ین
Rate this post